Feitelijk is het zo dat de
behoefte te krassen, de inkt
op het papier te zien vloeien,
de enige aanleiding is om
werk te maken. Tijdens het
werken komen de beelden,
en nog later de woorden,
maar dat is pas achteraf.