De drift van de ogen, de drift
van de neus, de drift van de
oren, nee niet de drift van de
mond die heeft hier niets te
doen.