niet in de benauwdheid van mijn eigen intentie blijven hangen - zoeken - proberen - in een onbekende richting gaan - op een gelukkig moment ontstaat er iets - iets onafs - aangenaam onaf - dat geeft ruimte.