Hoe beleven bewoners het dagelijks leven in Burgersdijk, een kleine buurt in Deventer. 
Mijn waarnemingen, de opmerkingen en verhalen die ik hoor, verwerk ik in een getekend verslag, dat gepresenteerd is aan de bewoners. Het schetsboekje kunt u hier bekijken.
In opdracht van Buro Kunstcircuit Deventer 2012- 2013

Criss Cross Burgersdijk 
How do residents of Burgersdijk, experience their daily life. My observations, the comments and stories that I hear, are worked out in a scetchbook that was presented to the people. 
Commissioned by Buro Art-circuit Deventer 2012- 2013

burgersdijk1