Een buurtparticipatietraject in opdracht van de gemeente Deventer 2008-2009
OOR = Opwaardering Openbare Ruimte - Oranjekwartier Deventer.

Hoe zorg je voor draagvlak, hoe betrek je de bewoners bij het ontwerp van de openbare ruimte? De gemeente wil extra inzetten op bewonersparticipatie in het Oranjekwartier. De vraag aan mij is om het participatie traject artistiek vorm te geven. Er is een actieve bewonerscommissie, er is een ontwerpbureau, er is opbouwwerk. Als creatief organisator ga ik aan de slag.
Het concept van de Ideeënkaravaan wordt ontwikkeld. Deze karavaan trekt zes middagen met veel tamtam, muziek en opvallende attributen langs de speelvoorzieningen. Buurtcommissieleden en medewerkers van de gemeente, het opbouwwerk en het ontwerpbureau gaan ter plekke in gesprek met omwonenden. De volgende stap is het snel en zorgvuldig blijven communiceren over de verwerking van deze wensen met de buurt. Een bewonersbulletin, een aantal presentaties van het voorlopig ontwerp en kleinschalige ontwerpworkshops over knelpunten worden georganiseerd. Dit leidt na zes maanden tot een voorlopig ontwerp dat brede instemming van de buurt heeft.

OOR Ideas Caravan

A neighbourhood participation process commissioned by the municipality of Deventer. The question is how to support, how to involve the residents in the design of their public space? My task is to shape the participation track artistically in collaboration with active residents. We develop the concept of The Idea Caravan, which wanders through the area for 6 days, with a lot of music, talks and activities. The designers, who also collaborated in the Idea Caravan, used the results.

oortraject-1
Ideeënkaravaan on tour: de ontwerper in gesprek met een bewoner

oortraject-2-n
Ideeënkaravaan on tour: een lied opverzoek

oortraject-3n
Ontwerpworkshop over parkeeroplossingen

oortraject-4n
De presentatie van het voorlopig ontwerp