Een buurtkunstproject 
In opdracht van de gemeente Apeldoorn 2006-2009.

De wijk Zevenhuizen in Apeldoorn wordt geherstructureerd. Hoe kan kunst en cultuur bijdragen aan de verbetering van leefbaarheid en het imago van de wijk is de vraag van bewoners. De gemeente wil dat stedelijke kunstinstellingen hun aanbod meer afstemmen op vragen uit de wijk. Mijn opdracht, als cultuurmakelaar, is om te onderzoeken of hier draagvlak voor is en om een plan van aanpak te schrijven. Drie voorstellen uit het plan van aanpak worden uitgevoerd. Kunstflat is een van de drie voorstellen. Mijn rol is het verbinden van de buurt- en stedelijke partijen: de brede school, het opbouwwerk, bewoners, het Centrum Beeldende Kunst en Woningbouwcorporatie Ons Huis. Kunstflat wordt de naam van het plan dat we ontwikkelen en uitvoeren.
Kunstflat speelt zich af in en rondom vijf hoogbouwflats uit de jaren zeventig die worden afgebroken. Acht beeldend kunstenaars krijgen werkruimte in de al leegstaande appartementen. Hun opdracht is om met inbreng van bewoners een werk te maken, dat zichtbaar maakt wat er leeft in de wijk. Elke kunstenaar kiest een bepaalde doelgroep. Alle projecten zijn beschreven in het Z7katern- De Kunstflat, dat uitgegeven is door de Gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunstopdrachten.

ARTFLAT a community artproject in Apeldoorn

ARTFLAT takes place in and around five high-rise flats from the seventies that are planned for demolition. Eight artists get workspace in the already vacant apartments. Their mission is to produce a work of art that shows what is happening in the area. Each artist chooses a specific audience and a way to involve these residents in the artwork. During a period of a year the results are presented. All projects are described in The Z7katern- Artflat, which is issued by the Municipal Art Advisory Board. I am involved in this project as initiator and supervisor.

kunstflat-1
De Kunstflat: aankondiging van het project in de hal van de Condorflat

kunstflat-publ.1
‘Licht aan Licht uit’ de installatie van kunstenaarsduo Guido Nieuwendijk en Marije Vermeulen

kunstflat-publ.2
‘Condor 202’ het project van Koos van der Meer

kunstflat-publ.3
‘Human borders’ de installatie van Nicolette de Klerk