In beeld brengen wat er leeft
In opdracht van Joop Hofman Allianties 2008 - 2009

"Wat zijn de juiste vragen, wie stelt ze en wie geeft antwoord? Dat lijkt me belangrijk om in het vizier te houden". Met deze slotzin van mijn column werd ik, in de koude herfstmaanden van 2008 verkenner in de Rivierenwijk in Deventer. Onbelast en met oprechte en open aandacht, kijken, praten, ruiken, sfeer proeven en verslag doen. Wat betekent de wijk voor de bewoners en moet het bestaande beleid van bijvoorbeeld woningbouwcorporatie Rentre aangepast worden? Dit zijn de onderliggende vragen voor de opdracht aan Joop Hofman Allianties, die een rapport schrijft gebaseerd op de verslagen van drie verkenners.
Tijdens onze verkenningen ontmoeten we Joana Kanik, een jonge Poolse animatiekunstenaar. Zij vertelt dat ze graag een film wil maken over het leven van de Polen in Deventer. In de vorm van getekende storyboards werkt ze het idee verder uit. Elsbeth Volker verzorgt de vormgeving. De bemiddeling en organisatie is mijn taak.

Explorations and Storyboards.
Visualize what is going on 
"What are the right questions, who asks them and who gives the answer. This seems important to me to keep in mind". With this closing sentence of my column, I became a scout in the Rivierenwijk in Deventer in the cold autumn months of 2008. What does the neighbourhood mean for the residents and should the findings change the existing policy of the housing association? With two other scouts we talk, explore and report. During our explorations we meet Joana Kanik, a young Polish animation artist. She wants to make a movie about the life of Polish people in Deventer. In the form of drawn storyboards, she works on this idea., which is exhibited in several places.

verkenningen-riv-wijk1
Deltawijk, het onbekende gebied in de Rivierenwijk

verkenningen-rivierenwijk-2
Deltawijk detail

verkenning-rivierenwijk-3
Rivierenwijk, het oudste laagbouw deel

verkenning-rivierenwijk-4
Storyboard getekend door Joana Kanik