Een taal-kunstproject voor school en buurt in opdracht van Openbare basisschool Het Mozaïek te Deventer 2005
Uitvoering in samenwerking met Alied van der Meer schrijver/docent 
In dit project, werden leerlingen uitgenodigd om een eigen tekst te maken en die in de buurt te presenteren. ‘Wat ga je doen als je niets meer te doen hebt?’ was de vraag die de kinderen aan zichzelf en buurtbewoners stelden. Uit de teksten, die ze hierover schreven koos de leerling vervolgens een zinnetje. Dit zinnetje werd op een stoeptegel geschilderd. De tegels werden daarna in groepjes geselecteerd en kregen een plek in de buurt. Tegelijkertijd maakte ik Het beeld M. Hierin zijn teksten van de leerlingen verwerkt op geglazuurde tegels.

M sculpture 

A language-art project with school and community 
In collaboration with Alied van derMeer, writer, and 30 pupils from a public school.
In this project, pupils were invited to write their own story and present it in the neighborhood. "What will you do, if you have nothing else to do?" was the question the children themselves and local residents asked. From the texts they wrote, they chose one sentence. This phrase was painted on a paving stone. The tiles were then selected in groups and were given a place in the neighborhood. In the meantime I made the sculpture M. This includes texts by the pupils, processed on glazed tiles.

beeld-M-1
De tegels worden beschilderd met eigen tekst van de leerlingen

beeld-m-2
Beeld M wordt gelezen

beeld-m-3
De tekst in Beeld M.

beeld--m-4
Tijdens de opening presenteren de leerlingen hun verhaal aan de buurt