Workshop in opdracht van de Wijkaanpak Deventer - 2009

Hoe ontwerp je een speelplek? In de wijk Borgele kan een natuurlijk spelen voorziening aangelegd worden. Dit idee is door de bewoners gehonoreerd in de wijkaanpak ronde. Maar hoe betrek je de toekomstige gebruikers hierbij? Met de ontwerper en procesbegeleider bedenk ik het concept voor een workshop voor scholieren. Honderd leerlingen van groep 7 en 8 van de twee nabijgelegen basisscholen nemen deel. Zij krijgen een serie ontwerpvragen voorgelegd, waarna de locatie bekeken wordt. Vervolgens bouwen ze in kleine groepjes, op schaal, een eigen natuurlijk spelen plek. Uit zand, snoeimateriaal, stenen, touw draad en textiel verschijnen 25 modellen. Na een toelichting van de kinderen, kan de ontwerper aan de slag.

workshop-n.sp-1
Zelf een ontwerp maken

workshop-n.sp.-2
De plek buiten bekijken en vragen beantwoorden

workshop-n.sp.4
De presentatie van het ontwerp aan de ontwerper en medeleerlingen