Feitelijk is het zo dat de behoefte te krassen, de inkt op het papier te zien vloeien, de enige aanleiding is om werk te maken. Tijdens het werken komen de beelden, en nog later de woorden, maar dat is pas achteraf.
De drift van de ogen, de drift van de neus, de drift van de oren, nee niet de drift van de mond die heeft hier niets te doen.
niet in de benauwdheid van mijn eigen intentie blijven hangen - zoeken - proberen - in een onbekende richting gaan - op een gelukkig moment ontstaat er iets - iets onafs - aangenaam onaf - dat geeft ruimte.
Soms droom ik een landschap, meestal schilder ik.