Een buurtkunstproject in opdracht van het Kunstenlab Deventer 2004.

In Voorstad Centrum, een buurt in Deventer waar veel bewoners van Turkse afkomst wonen, is onlangs een nieuwe moskee gebouwd. De vraag is, hoe de wereld van de moskee met de wereld van de buurt te verbinden. Drie kunstenaars worden gevraagd een tijdelijk werk te maken als onderdeel van het project Rondom de Moskee. Van het project is een publicatie verschenen. Deze is te verkrijgen bij het Kunstenlab Deventer www.kunstenlab.nl
In Voorstad-Centrum bestaat een levendige traditie van het houden van postduiven. Ook in de Turkse gemeenschap is het houden van duiven gebruikelijk. Tevens speelt de duif een rol in christelijke en islamitische verhalen. De duif kies ik daarom als verbindende factor die berichten brengt. Tijdens gesprekken met duivenhouders en met mensen in de moskee verzamelde ik duivenverhalen. De essentiele zinnetjes uit deze verhalen worden op grote stoeptegels geschilderd. De tegels liggen in een cirkel, die het terrein van de moskee, de straat en het schoolplein van de openbare basisschool met elkaar verbinden. Onderdeel van de cirkel is een knalrode duiventil met een duif van keramiek erop.

The story of the pigeon
A community art project. 
A new mosque was built in a migrant district in Deventer. The question is, how the world of the mosque and the world of the neighbourhood could be more connected. Three artists are asked to create a temporary work as part of broader project “ Around the Mosque” A publication is published from the art projects. 
I found out that in Voorstad Centrum a lively tradition of keeping pigeons existed. In the Turkish community also keeping birds is common. That is why I chose the dove as a connecting factor that brings messages. Pigeons also play a role in Christian and Muslim stories. During a workshop and conversations with pigeon keepers and people in the mosque, I collected pigeon stories. The essential phrases from these stories were painted on large paving stones. The tiles were laid in a circle that connects the site of the mosque, the street and the playground of the nearby public school. In the circle stands the sculpture of a dove on top of its house.


duif-1
Duiven bekijken en verhalen verzamelen tijdens de start van het project.

duif-1a
Duiven naar levend model tekenen

duif-2
Het beeld van de duif in de tuin

duif-3
De tegels met tekst uit de verhalen worden gelegd

duif-4
De beroemdste duif uit Voorstad Centrum