Een buurtkunstproject in opdracht van Woningbouwcorporatie Saalien Raalte 2004

De Staatsliedenbuurt, gebouwd in de jaren zestig in Olst, is onlangs ingrijpend gerenoveerd. Als sluitstuk van de renovatie krijg ik de vraag om met draagvlak van de bewoners een artistieke oplossing te bewerkstelligen voor de huurgarages. Ik stel voor dat de inbreng van bewoners een uitwerking krijgt op de fries van de garages.
Na onderzoek, gesprekken met bewoners en de bewonerscommissie wordt er per straat een typering vastgesteld, waarna ik een ontwerp maak voor het hele garageblok. 
Het woord "Beweging" komt op de garages die aan het spoor liggen. Iedereen die deze boxen ziet is in beweging: in de trein, de auto, de fiets of wandelend.

Movement

A neighbourhood art project commissioned by Housing Corporation Saalien in Raalte. 
The Staatsliedenbuurt, built in the sixties in Olst, has recently been extensively renovated. As a final piece of the renovation I am asked to support the residents with an artistic solution for the garages. I suggest that the contribution of residents will impact on the frieze of the garages. After interviews with residents their streets are characterized, then I make a design for the entire garage block. The word "Movement" is placed on the garages that are on the railway line. Anyone who sees these boxes is in motion: in the train, by car, by bicycle or on foot.


beweging-1
De garages in de Troelstrastraat getypeerd als de straat met veel bloemen

beweging-2
Detail uit de Torbeckestraat

beweging-3
Het woord ‘BEWEGING’ op de garages langs het spoor

beweging--4
Autowiel motieven in de Torbeckestraat