Woorden en zinnen zijn op de buitenmuren geplaatst van het gebouw aan de van Hetenstraat 59. Ze vertellen iets over de werk- en leefwereld in en rondom het pand. De uitspraken communiceren met elkaar en met het gebouw. Ze zijn verzameld in gesprekjes met omwonenden, jongeren die het plein gebruiken en bij de sportverenigingen en kunstenaars die het pand tijdelijk huren. U kunt om het gebouw wandelen om (on)verwachte verbanden te ontdekken.
2013- 2014 In opdracht van Kunstenlab

The square is open
Words and phrases are placed in a playful way on the outside walls of the building. They tell us something about the people who live and work in and around the property van Hetenstraat 59 in Deventer and they relate also to the building itself. The texts are collected in talks with local residents, young people who use the square and sports associations and artists who rent the property temporarily.  Walk around the building to discover (un) expected connections.
2013-2014 commissioned by Kunstenlab

plein is open voor webIMG 1048

2pleinisopenIMG 1212

3pleinisopenwebIMG 1282

4pleinisopenwebIMG 1238

 5plein is open -1

Tijdens een speciale zonnestand, wordt de tekst 'neem tijd'  die op een raam staat, 
in de hal geprojecteerd. Een extra beeld kado.